Polish:

Nazywam się Pawel Hull jestem absolwentem AWF Wrocław ukończyłem studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne. Pracuje jako instruktor pływania dla Just Swim Beavers w Jeleniej Górze. Specjalizuje się w nauce pływania dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym Zespołu Aspergera oraz innymi zaburzeniami rozwoju.

Pracuje w Jeleniej Górze.

English:

My name is Pawel Hull, I am a graduate of the Academy of Physical Education in Wrocław, I completed my master’s degree in physical education. He works as a swimming instructor for Just Swim Beavers in Jelenia Góra. He specialises in teaching swimming to children and adults with autism spectrum disorders, including Asperger’s Syndrome and other developmental disorders.

I am working in Jelenia Góra.

Aquatic Instructor – Pawel Hull
Jana Kiepury
Jelenia Góra Poland